Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningTOPLEDERCAMP 2013

Den 24. og 25. juni afholdt Forum for Offentlig Topledelse Topledercamp med temaet "Resultater og eksekvering".

William Eggers satte fokus på arbejdet med reformer i den offentlige sektor. Det skete med afsæt i konkrete cases og eksempler fra hans bog If We Can Put a Man on the Moon: Getting Big Things Done in Governement. Se materialet fra William Eggers oplæg her:
The Secret to Programs that Work
The Secret to Programs that Work - Executive Summary
Reviewing What Works - Tools
Getting results in Government: A Checklist for Effective Policies and Programs
The Field Guide to the Journey to Success


Afrapportering fra topledernetværk om eksekvering og organisationsforandringer, samt eksempler på anvendelse af netværkets konklusioner i praksis. Ved Agnete Gersing, Helle Søeberg og Jakob Jensen. Se netværkets afrapportering her.

Bo Rasmussen præsentede det nye netværk om toplederens kommunikationsudfordringer, der vil blive igangsat i løbet af efteråret 2013.

Merethe Foss Liverud fortalte om 22. juli kommissionens arbejde med at analysere Utøya-tragedien og den læring, det er muligt at drage om styring, ledelse og eksekvering på baggrund af hændelsen. Se Merethe Foss Liveruds oplæg
her.

Paneldebat om, hvordan det er muligt at øge fokus på resultater og styre efter effekt i den offentlige sektor. Paneldebatten var styret af Bjarne Pedersen, og der var indlæg af Rasmus Bjerregaard, Ole Thomsen og Bo Smith.

Oplæg af Peter Birch Sørensen om Produktivitets kommissionens arbejde og de foreløbige konklusioner. Se Peter Birch Sørensens oplæg
her.

Det fulde program for campen kan ses
her.

Deltagerlisten for campen kan ses
her.
 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..