Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningUdvikling af kodeks

Igennem næsten to år har en stor del af Danmarks cirka 450 topledere i stat, amter og kommuner sammen med danske og internationale forskere leveret ingredienserne til Danmarks første kodeks for god offentlig topledelse. Bag det færdige kodeks ligger et forløb med intense diskussioner og et stærkt engagement fra kredsen af topledere, som har deltaget aktivt i debatten om de vigtigste vilkår, strategier og kompetencer for topledere i en moderne offentlig sektor. Forud for den fælles forståelse af god topledelse ligger hundredvis af dialogtimer i workshops, konferencer og temapaneler – foruden den debat, toplederne har haft med politikerne og chefer i deres egne organisationer.

Processen har således været topleder-styret, men langt fra topstyret. Resultatet er et dokument, toplederne selv har ophavsretten til, og som derfor bør have gode muligheder for at blive omsat i god offentlig topledelse – og i fremtidens vigtige diskussioner herom.

I arbejdet har topledere ladet sig inspirere af tre forskerhold, der har tilført diskussionerne et ekstra analytisk perspektiv. Netop mødet mellem den teoretiske og praktiske viden om topledelse har produceret nogle af projektets mest udfordrende erkendelser.

Processen fra projektets første idé til det færdige kodeks kan opdeles i tre hovedfaser, som du kan læse mere om nedenfor i nedenstående figur.
Opstartsfase
Idé- og opstartsfasen løb fra sidst i 2002, hvor Forum for Offentlig topledelse fik sin bestyrelseBestyrelsen inviterede i marts 2003 til en workshop, hvor en ca. 20 topledere fra stat, amter og kommuner til sammen med forskere drøftede de vigtigste problemstillinger og behovet for et fælles kodeks. Et halvt år senere i september 2003 afholdtes en stor åbningskonference, hvor bestyrelsen fremlagde projektet. Konferencen ”Topledelse gør en forskel” søsatte projektet og debatten om god offentlig topledelse.


Vidensindsamling og debatfase
Vidensindsamlingen og debatfasen strakte sig præcis et år efter åbningskonferencen. 

I første halvleg blev der indsamlet meget information via tre
temapaneler, der belyste forskellige aspekter af topledelse og siden tre forskerteam, der gav deres bud på en række centrale spørgsmål. Der blev også foretaget tre e-surveys blandt lederne (survey 1, 2 og 3) og udskrevet en prisopgaveHer foregik desuden en række parallelle aktiviteter, der for alvor foldede problemstillingerne i offentlig topledelse ud. 

·        I februar 2004 blev der afholdt en workshopkonference om topledelsens udfordringer.

·        I august 2004 afholdtes midtvejskonferencen, som markerede en afslutning på første halvleg af Forums debatfase. Her præsenterede de tre forskergrupper deres bidrag til kodeks. 

I anden halvleg af debatfasen foregik den svære proces med at skærpe og sortere de mange anbefalinger og forslag fra forskere og topledere.

·        I efteråret 2004 afholdt Forum to kodeksseminarer, hvor toplederne skulle kvalificere og prioritere anbefalingerne for god offentlig topledelse.

·        De internationale udviklingsseminarer satte fokus på topledernes kompetenceudvikling.


Lancering

Efter de mange input og begyndende prioritering af anbefalingerne udarbejdede bestyrelsen de endelig anbefalinger for god offentlig topledelse. 

·        Camp Kodeks diskuterede bestyrelse kodeks igennem med nogle udvalgte topledere og præsenterede på det andet seminar det endelig kodeks.

·        Den 10. maj 2005 blev ”Public Governance – Kodeks for god offentlig topledelse i Danmark” præsenteret. Konferencen markerede afslutningen på udviklingen af kodeks, men samtidig starten på en ny proces – anvendelsen af kodeks. 
 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..