Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningTopledermåling

Forum udviklede i 2008 et redskab til at gennemføre en topledermåling. Redskabet består af 40 konkrete spørgsmål, som er udarbejdet med udgangspunkt i anbefalingerne i Kodeks. Redskabet består endvidere af en guide skrevet til toplederen samt en vejledning til gennemførsel af målingen. 

Du kan her downloade de 40 spørgsmål
guiden til toplederen og vejledningen.

Redskabet bliver allerede anvendt flere steder i landet. Børsen bragte i marts 2008 en artikel om redskabet, hvor bl.a. regionsdirektør Helle Ulrichsen og den administrerende direktør for KL, Peter Gorm Hansen blev interviewet. Peter Gorm Hansen foræller desuden om hans erfaringer med redskabet i en artikel bragt i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner. Kommunaldirektør Lars Svenningsen er blandt de første, der allerede har anvendt redskabet til topledermåling, hvilket han fortæller om i en artikel bragt i Danske Kommuner. Greve Kommune har desuden udviklet redskabet således, at også politikerne skal måle toplederne. Byrådets 21 medlemmer skal udfylde et elektronisk spørgeskema om den enkelte direktør, og evalueringen bliver derefter drøftet på et møde mellem udvalget og direktøren. 

Målingen er udviklet af et rådgivningspanel bestående af statslige, regionale og kommunale topledere. DIEU har bistået rådgivningspanelet i udarbejdelsen af målingen. Rådgivningspanelet bestod af:

Departementschef Michael Lunn, Justitsministeriet
Kommiteret Henrik Hassenkam, Finansministeriet
Direktør Ole Kjær, SKAT
Kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Rudersdal Kommune
Adm. direktør Claus Juhl, Københavns Kommune
Kommunaldirektør Lars Wilms, Solrød Kommune
Direktør Lars Hansson, Region Midtjylland
Adm. direktør Jens Andersen, Region Sjælland.

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..