Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningE-surveys

I forbindelse med udviklingen af Kodeks har Forum gennemført en række e-surveys blandt topledere i stat, amter og kommuner samt en e-survey blandt de offentlige ledere, der refererer til toplederen. E-surveys'ene stiller skarpt på de offentlig toplederes:

  • Profil, karriere, arbejdsområder og ledesesudfordringer
  • Syn på rådgivning, ledelse og kompetencer
  • Prioritering af arbejdsopgaver, ledelsesstil og kompetencer – på baggrund af svar fra ledere ét niveau under topledelsen
  • Egen kompetenceudvikling.

E-survey 5
Forum satte i 2009-2010 fokus på topledernes egen kompetenceudvikling. Forum har derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige topledere, som løfter sløret for topledernes syn på og praksis for egen kompetenceudvikling. Læs rapporten her

E-survey 4
Forum gennemførte i 2006, efter lanceringen af Kodeks for god offentlig topledelse, en fjerde e-survey blandt offentlige topledere, som har fokus på anvendelsen af Kodeks for god offentlig topledelse samt på toplederkompetencer. Læs rapporten her.

E-survey 3

Den tredje e-survey blev offentliggjort den 30. august 2004. E-surveyet fokuserer på, hvorledes de offentlige ledere, der refererer til toplederen, vurderer toplederens prioritering af arbejdsopgaver, ledelsesstil og kompetencer. Læs rapporten her.

E-survey 2

Den anden e-survey blev præsenteret på workshopkonferencen d. 24. februar 2004 i København og afdækker de offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer. Læs rapporten her.

E-survey 1
Den første e-survey blev præsenteret på åbningskonferencen den 1. september 2003. Denne e-survey forsøger at give en første karakteristik af offentlige topledere i Danmark. Læs rapporten her

Sammenfatning af de tre første e-surveys

Der er blevet skrevet en sammenfatning af de tre første e-surveys, som du kan læse her.
Du kan se udformningen af de spørgeskemaer, som blev sendt ud i forbindelse med de tre første e-surveys, her.

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..