Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningÅbningskonference: Topledelse gør en forskel

Åbningskonferencen den 1. september 2003 markerede startskuddet for det fælles ledelsesprojekt. Sigtet med konferencen var dels at præsentere bestyrelsens ambitioner med ledelsesprojekter for toplederkredsen, dels at indlede debatten om god offentlig topledelse. Godt 200 offentlige topledere deltog i konferencen.

Program

12:45 Registrering og kaffe

13:00 Velkommen til konferencen
           v. ordstyrer: Connie Hedegaard, journalist og vært på DR Deadline

13:05 
Topledelse i offentlige organisationer
           v. Karsten Dybvad, departementschef, Finansministeriet

13:25
Great challenges for Public Leaders
          
v. Robert D. Behn, PhD. Kennedy School of Government, Harvard University

14.25 Pause – kaffe, vand og frugt

14:40 Corporate Governance – hvad er relevansen for Public Governance?
         
v. Lars Nørby Johansen, formand for Nørby-udvalget

15:05 Panel: refleksion og debat
          Deltagere:
          • amtsdirektør Bo Johansen, Århus Amt
          • kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Greve Kommune
          • udviklingsdirektør Jørgen Rosted, Erhvervs- og Boligstyrelsen samt
          • lektor, PhD.
Dorthe Pedersen, Institut for ledelse, politik og filosofi,
             Handelshøjskolen, København

15.50 Managing Strategic Change: Demands on Leadership in public organisations
          v.
David Wilson, professor, Marketing and Strategic Management Group,
          Warwick Business School 

16.35 Panelkommentarer og evt. spørgsmål fra plenum 

17.00 Hvad nu? – Forum for offentlig Topledelse efter åbningskonferencen
           v. Peter Gorm Hansen, administrerende direktør, KL

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..