Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningWorkshop marts 2003

I marts 2003 inviterede bestyrelsen omkring 20 topledere fra stat, amter og kommuner samt forskere til en workshop i Fredensborg for at drøfte de indledende arbejdspapirer. 

Program

13.15   Velkomst
              v. bestyrelsesformand Karsten Dybvad 

13.30   Topledelse når faglighed, politik og ledelse skal gå hånd i hånd
              Intro v. Erik Jylling. Ordstyrer Otto Larsen

14.45   Topledelse i en politisk organisation
              Intro v. Kurt Klaudi Klausen. Ordstyrer Peter Gorm Hansen

16.00   Kaffepause

16.15   Toplederen og omverdenen
              Intro v. Niels Åkerstrøm Andersen. Ordstyrer Jørgen Rosted

17.30   Mod en definition af Public Governance
              Intro v. Ove Kaj Pedersen. Ordstyrer Henrik Hassenkam

18.15   Kaffepause

18.30   Diskussion og ”Hvad nu…?
             Opsamling v. Henrik Hassenkam

19.30   Middag

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..