Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningCamps og indspark

ToplederIndspark 2014
Den 19. september 2014 afholdt Forum for Offentlig Topledelse ToplederIndspark med temaet "Toplederens rolle ved store omstillinger". 

Camp 2014
Den 5. og 6. maj 2014 afholdt Forum for Offentlig Topledelse Topledercamp med temaet "Midt i en reformtid". 

Camp 2013
Den 24. og 25. juni afholdt Forum for Offentlig Topledelse Topledercamp med temaet "Resultater og eksekvering". Du kan læse mere og topledercampen her.

ToplederIndspark 2012 - oktober
Den 11. oktober 2012 afholdte Forum for Offentlig Topledelse sit 3. toplederindspark. Her mødtes toplederne for at diskutere temaet "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?". Se programmet og deltagerlisten for campen her.

Camp 2012
Den 24.-25. april 2012 afholdte Forum for Offentlig Topledelse Topledercamp med temaet "Toplederudfordringer anno 2012". Se programmet og deltagerlisten for campen. 

ToplederIndspark 2012 - januar
Den 16. januar 2012 afholdte Forum for Offentlig Topledelse ToplederIndspark under overskriften 'Bedre kvalitet for færre penge - toplederens rolle i at skabe fornyelse, effektivisering og motivation'. Du kan læse mere om indsparket her.

Camp 2011
I 2011 holdt Forum for offentlig topledelse topledercamp, der satte fokus på toplederens strategier for optimering af ledelsesrummet under overskriften 'Grib ledelsesrummet'. Du kan læse mere om topledercampen her

ToplederIndspark 2010
I efteråret 2010 lancerede Forum for offentlig Topledelse et nyt initiativ: ToplederIndspark - et halvdagsmøde og middag, hvor toplederne har mulighed for at drøfte faglige og aktuelle problemstillinger, der optager deres hverdag. Under overskriften 'De offentlige toplederes roller i effektivisering og fornyelse af den offentlige sektor - hvilke veje skal vi betræde?' drøftede 60 topledere fælles, faglige toplederudfordringer på tværs af sektorerne. Du kan læse mere om indsparket her.

Camp 2010
I 2010 holdt Forum for offentlig topledelse topledercamp under overskriften 'Når toplederen rykker...'. Læs mere om topledercampen her

Camp 2008
I 2008 holdt Forum for offentlig topledelse endnu en topledercamp. Campen satte fokus på topledernes kompetencer og topledernes egen kompetenceudvikling. Læs mere om campen her.

Camp 2007
Forum for offentlig topledelse afholdt i november 2007 en camp, der tog udgangspunkt i de ni anbefalinger for god offentlig topledelse. Campen satte fokus på, hvilke toplederkompetencer og muligheder for kompetenceudvikling, der kræves nu og i fremtiden for at understøtte god offentlig topledelse. På campen blev resultaterne fra tre af Forums netværk præsenteret, ligesom Forums nye toplederevalueringsværktøj blev præsenteret. Kredsen af deltagere er topledere, der har været engageret i de tre netværk og udviklingen af toplederevalueringsværktøjet samt Forums bestyrelse.

Læs om tidligere konferencer fra perioden 2003 til 2006 her.
 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..