Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningArtikler om Forum

Nedenfor kan du finde artikler omhandlende Forum for Offentlig Topledelse. Artiklerne er opdelt efter udgivelsesår og har været bragt i danske aviser og tidsskrifter og er at finde på danske hjemmesider

2010
Når toplederen rykker
Artikel i dknyt, januar 2010.

2009
Offentlige topchefer skal på skolebænken
Artikel i Ugebrevet Mandag Morgen, 23. februar 2009.

Redskab gør topledere klogere
Artikel i tidsskriftet Incitament, nr. 1 2009.

2008
Man skal kunne tåle at lade sig gennemlyse
Artikel i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 36 2008.

Greves politikere skal måle toplederne
Artikel i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 29 2008.
- se Greve Kommunes spørgeskema her.

Topledermåling får positive anmeldelser
Artikel i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 28 2008.

2007
Survey blandt statslige topledere om brug af kodeks
Hvordan anvendes Kodeks for God Offentlig Topledelse egentlig? Resultaterne fra ph.d. stipendiat Thomas Franks  afhandling viser, at kodeks anvendes meget konkret i ministerier og styrelser som ledelsesværktøj. Men der er stor forskel på denne anvendelse. Nogle anvender kodeks individuelt, andre integrerer hele organisationen i anvendelsen af kodeks. Fælles er det dog, at kodeks ikke anvendes som det står, men den ’oversættes’ og indarbejdes i bl.a. lederværdier, værdigrundlag og lederevalueringer. Undersøgelsen, som blev gennemført i efteråret 2007, er foretaget blandt statslige topledere - dvs. departementschefer og styrelsesdirektører. Du kan læse mere om undersøgelsen her.

2006

Kan de holde balancen?
Artikel på lederweb.dk, juni 2006.

Farvel til primus inter pares?
Artikel på lederweb.dk, juni 2006.

Har du talt med din borgmester i dag?
Artikel i dknyt, april 2006.

2005
Temanummer af Nordisk Administrativt tidsskrift (november 2005) 
Nordisk Administrativt Tidsskrift udkom i november 2005 med et temanummer, som udelukkende handler om god offentlig topledelse og det arbejde, som i regi af Forum har ført til et egentligt kodeks for god offentlig topledelse i Danmark. Du kan købe temanummeret ved henvendelse til Jurist og Økonomforbundets Forlag, Lyngbyvej 17, 2100 København Ø, tlf. 39135500, e-mail forlag@djoef.dk. Prisen er 150 kr. Nr. 3, 86. årgang (ISBN: 87-7318-591-4).

Ind i hverdagen med kodeks
Artikel i Styrelsen, nr. 2, september 2005.

Embedsmand i politik og administration
Artikel i Styrelsen, nr. 2, september 2005.

Offentlige topledere bedre til at forklare end lytte
Artikel i Resonans nr. 12, juni 2005.

Offentlige topledere skal give sig selv karakterer
Artikel i Information, maj 2005.

Offentlig topledelse: Der er ingen simpel opskrift
Artikel i Børn&Unge nr. 22, 2005.

Gør gode ledere bedre
Kommentar i DJØF Bladet, nr. 12, 21. juni 2005.

Kodeks for god offentlig topledelse skal ruste ledere til fremtidens udfordringer
Artikel i Ledelse & Uddannelse, nr. 2, 2005.

Nyt kodeks - et solidt bidrag til debatten
Leder i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17, 26. maj 2005.

Offentlige topledere springer ud af skabet
Artikel i DJØF Bladet, nr. 10, 24. maj 2005.

Borgmestre uenige om kodeks for god ledelse
Artikel i Økonomisk Fokus nr. 18, 23. maj 2005.

Nyt kodeks for god offentlig topledelse
Artikel i Ledelse i Dag nr. 61, maj 2005.

Den offentlig topleder er mere end leder
Artikel i Ledelse i Dag nr. 61, maj 2005.

Kodeks for topledelse og reformen går hånd i hånd
Kronik i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16, 12. maj 2005.

Ny kodeks med ni anbefalinger
Artikel i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16, 12. maj 2005.

Fogh giver det 10. bud
Artikel i Børsen, 11. maj 2005.

Offentlige chefer skal lære at måle resultaterne
Artikel i Børsen, 11. maj 2005.

God ledelse skal måles
Artikel i Berlingske Tidende, 11. maj 2005.

Emma Gad for offentlige topledere
Leder i Mandag Morgen nr. 16, 9. maj 2005

Public Governance: Nyt kodeks bliver centralt ledelsesværktøj
Artikel i Mandag Morgen nr. 16, 9. maj 2005.

Offentlige chefer får kodeks for ledelse
Artikel/interview i Berlingske Tidende, 8. maj 2005.

Nyt kodeks for offentlige topchefer
Kronik i Børsen, 6. maj 2005.

Det tiende bud mangler
Leder i Børsen, 6. maj 2005.

Nye instrukser til offentlige topledere
Artikel i Børsen, 6. maj 2005.

Ny rolle til topembedsmænd
Artikel i Børsen, 6. maj 2005.

Tid til selvrefleksion
Artikel i DJØF Bladet nr. 8, 29. april 2005.

Blåstempling af god topledelse
Artikel/interview i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15, 28. april 2005.

2004
Temanummer om ledelse i den offentlige sektor
Artikler i Samfundsøkonomen, December 2004 (nr. 6).

Kodeks for Public Governance i Danmark
Artikel og interviews i DJØF Bladet nr. 16, 2004.

Topledelse i Paradis
Artikel i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 25, 9. september 2004.

Nummer et er god siger nummer to
Artikel i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 25, 9. september 2004 .

Offentlige topledere har brug for et sæt etiske spilleregler
Artikel i Mandat, 31. august 2004.

Man skal brænde...
Artikel i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, 19. august 2004.

Interview med Donald F. Kettl
Artikel i Administrativ Debat, nr. 3, juni 2004.

Forum for Offentlig Topledelse
Artikel i Administrativ Debat, nr. 3, juni 2004.

Topledere i paradis...
Artikel i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 10, 18. marts 2004.

Public Governance - god offentlig topledelse
Artikel i "Nye veje - en antologi om ledelse", januar 2004.

2003
Moderne ledelse i det offentlige, s. 1
Artikel i Berlingske Tidende, 22. oktober 2003.

Moderne ledelse i det offentlige, s. 2
Artikel i Berlingske Tidende, 22. oktober 2003.

Tiltrængt opgør med offentlig ledelse
Kommentar i Børsen, 12. september 2003.

Topledernes liv er hårdt men godt
Artikel i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, 11. september 2003.

Offentlige topjob foran ungdomsoprør
Artikel i Politiken, 1. september 2003.

God offentlig topledelse en hastesag
Artikel i Børsen, 1. september 2003.

Professor: Politisk ansvar til offentlige topledere
Artikel i Berlingske Tidende, 1. september 2003 .

Offentlige topledere søger ny identitet
Artikel i Børsen, 29. august 2003.

De offentlige topledere kommunikerer for dårligt
Artikel i Børsen, 29. august 2003.

Testamente til en ny generation
Artikel i DJØF-bladet nr. 16, 29. august 2003.

Offentlig topledelse på dagsordenen
Kronik i Berlingske Tidende, den 22. august 2003.

Karsten Dybvad: Offentlige topchefer under voldsomt pres
Artikel i Mandag Morgen nr. 25, 4. august 2003.

Offentlige topchefer kræver mere magt
Artikel i Dagbladet Børsen, 27. juni 2003.

Dybvad bør overgå Nørby
Artikel i Mandag Morgen nr. 15, 14. april 2003.

Offentlige topledere søsætter eget Nørby-udvalg
Artikel i Mandag Morgen nr. 14, 7. april 2003.

En kommunalreform kan ikke bygge på bagudrettede undersøgelser
Artikel i Administrativ Debat nr. 2, 2003.


 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..