Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningBestyrelse

Forum for Offentlig Topledelse ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Danske Regioner og KL. I bestyrelsen deltager:

·        Administrerende direktør Kristian Wendelboe, KL

·        Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune

·        Administrerende direktør Adam Wolf, Danske Regioner
·        Regionsdirektør Hjalte Aaberg, Region Hovedstaden
·        Rigspolitichef Jens Højbjerg, Rigspolitiet
·        Departementschef og formand for bestyrelsen Martin Præstegaard, Finansministeriet

Sekretariat
Bestyrelsen bistås af et sekretariat med repræsentanter fra Moderniseringsstyrelsen, Danske Regioner og KL. Sekretariatet varetager den daglige koordination og bidrager til det løbende projektarbejde. 

Fra KL: Sekretariatschef Solvejg Schultz-Jakobsen, chefkonsulent Anders Christian Dyhr og Birgitte Barkholt.

Fra Danske Regioner: Chefrådgiver Charlotte Koch Hess. 

Fra Moderniseringsstyrelsen: Kontorchef Grith Sandst Poulsen, specialkonsulent Estrid Glud Johansen, fuldmægtig Bjørg Ilsø Klinkby og fuldmægtig Redouane Tamene.

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..